Wat we nu nog doen

Toen in 1992 ons huis door de gemeente voor straatverbreding werd opgekocht, hadden we niet meer de moed, gezien onze leeftijd en gezondheid, om elders een huis te kopen en weer helemaal opnieuw te gaan beginnen.

We zijn op een flat gaan wonen en omdat we altijd al van mening waren dat het houden van honden op een flat niet als ideaal gezien moet worden, hebben we de twee honden, die we toen nog hadden, samen met een groot deel van de kennels aan goede vrienden overgedaan. Na vele jaren waren we ineens zonder honden…

Gelukkig heb ik als tweede hobby (al ruim 60 jaar) het verzamelen en uitzoeken van stambomen en fok- en showresultaten. Hier ben ik nu nog dagelijks mee bezig. In eerste instantie op kaarten en lijsten, maar de laatste ± 20 jaar op de computer.

Mijn huidige bestand aan Collies is ruim 300.000, voornamelijk LH (langhaar). Omdat het in verschillende landen ook nu nog is toegestaan om gemengd met LH en KH (korthaar) te fokken, zitten er ook nog wel wat KH tussen, maar die hebben nooit zo mijn belangstelling gehad.

De vermelde registratienummers zijn niet altijd de juiste officiële nummers, omdat ik helaas vaak gefingeerde nummers heb moeten gebruiken. Vanuit diverse Europese landen krijg ik wel de officiële stamboom- en registratiegegevens toegezonden.

Er zijn ook landen waarvoor dit niet geldt of slechts tegen zeer hoge kosten. Voor een beter overzicht en om te voorkomen dat honden van 1 kennel door het hele bestand zouden komen te staan, zijn alle kennelnamen, die normaal achter de naam van de hond staan, toch vooraan geplaatst, gevolgd door een komma.

Verder heb ik nu ruim 95.000 fokcombinaties (nesten) verwerkt en ruim 225.000 tentoonstellingsuitslagen.  Een indrukwekkend geheel. Iedereen die het tot nu toe heeft gezien is verbaasd en vol bewondering. Met al deze gegevens ben ik toch wel een beetje in staat (dacht ik) om mijn mening te kunnen geven over het hedendaagse colliegebeuren.

Tot slot wil ik nog even vermelden dat ik, enkele maanden na de oprichting van de huidige “Collie Club” in 1965, in het bestuur ben opgenomen en tot 1978 daarin zitting heb gehad. Na deze dertien jaren ben ik als eerste tot “Erelid” benoemd en dat ben ik dus nu al meer dan 40 jaar en altijd erg trots op geweest.!

Ad Mommers.